BrainMark > Đào Tạo Phát Triển Nguồn Nhân Lực Cho Nhân Viên Trong Công Ty Tại Doanh Nghiệp

Đào Tạo Phát Triển Nguồn Nhân Lực Cho Nhân Viên Trong Công Ty Tại Doanh Nghiệp

ĐÀO TẠO

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

CHO NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY TẠI DOANH NGHIỆP

Dịch vụ In-house training (đào tạo doanh nghiệp theo yêu cầu) của BrainMark Consulting & Training cung cấp cho doanh nghiệp những định hướng học tập và phát triển của các chuyên gia trong cùng lĩnh vực hoạt động. Với tiêu chí lấy học viên làm trung tâm của chương trình huấn luyện, đội ngũ giảng viên của BrainMark sẽ khảo sát và xây dựng các chương trình huấn luyện doanh nghiệp nhằm hoàn thiện và phát triển những kiến thức cũng như kỹ năng riêng biệt theo yêu cầu của từng ngành nghề và phù hợp với mục tiêu đào tạo của doanh nghiệp.

ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

  1. Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
  2. Xây dựng & áp dụng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi (3Ps).
  3. Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng dành cho cấp quản lý.
  4. Các phương pháp tính lương và xây dựng các chế độ chính sách (C&B).
  5. Phương pháp thiết lập mục tiêu và vận hành hệ thống BSC – KPIs.
  6. Phương pháp xây dựng định giá chức danh.
  7. Kỹ thuật soạn lập hệ thống bảng mô tả công việc chuyên nghiệp.
  8. PR nội bộ cho doanh nghiệp – Vai trò của nhân sự.
  9. Xây dựng cơ cấu tổ chức hiệu quả.
  10. Giảng viên nội bộ (Train the Trainer).

Thông tin chi tiết về khóa học, vui lòng xem thêm tại :

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho nhân viên trong công ty tại doanh nghiệp