Cam kết

CAM KẾT ĐẠO ĐỨC TƯ VẤN

Đội ngũ tư vấn ứng dụng của BrainMark Consulting & Training tự nguyện và cam kết những điều dưới đây nhằm thể hiện rõ trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của mình. Những cam kết này của BrainMark được BRAINGROUP giám sát…

BrainMark cam kết:

 1. BẢO MẬT SUỐT ĐỜI mọi thông tin phục vụ Dự án mà chúng tôi nhận được từ khách hàng.

 2. ƯU TIÊN QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG lên trên lợi ích của BrainMark.

 3. TÔN TRỌNG KHÁCH HÀNG là ưu tiên hàng đầu khi chúng tôi lựa chọn phục vụ.

 4. THẤU HIỂU & TĂNG GIÁ TRỊ cho khách hàng là điều kiện tiên quyết trong Dự án chúng tôi thực hiện.

 5. ĐẢM BẢO CHẤT & LƯỢNG tư vấn viên được đề cử là những người có chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp.

 6. CHUYỂN GIAO & HƯỚNG DẪN CỤ THỂ cho nhân viên của khách hàng từng bước cụ thể các công việc quan trọng của Dự án.

 7. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ được BrainMark duy trì gửi tới khách hàng và lưu hồ sơ dữ liệu theo những tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt.

 8. KHÔNG PHỤC VỤ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH trực tiếp của khách hàng trong thời gian chúng tôi còn hiệu lực hợp đồng với khách hàng.

 9. TIẾT KIỆM NGÂN SÁCH cho khách hàng, tối ưu các chi phí trong dịch vụ trọn gói phù hợp quy mô Doanh nghiệp và quy mô Dự án.

10. BẢO HÀNH TRỌN ĐỜI cho khách hàng và không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.