BrainMark > Dịch vụ tư vấn > Tư vấn Xây dựng Hệ thống Lương 3P

Tư vấn Xây dựng Hệ thống Lương 3P

Tư vấn

XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG 3P 

Lương 3P là hệ thống lương được xây dựng nhằm trả lương Xứng Đáng, Công Bằng và Khuyến Khích cho mỗi thành viên trong công ty phát huy hết tài năng của mình đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Lương 3P được BrainMark tư vấn xây dựng theo hệ thống quốc tế và được áp dụng chuẩn mực tại Việt Nam:

 • P1 – Position – Lương theo vị trí
 • P2 – Person – Lương theo năng lực
 • P3 – Performance – Lương theo hiệu quả
 • Xây dựng hệ thống khung, bậc lương
 • Chuyển đổi hệ thống lương cũ sang hệ thống 3P

 

BrainMark là công ty tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam và được nhiều doanh nghiệp áp dụng hoàn chỉnh. BrainMark xây dựng hệ thống lương 3P theo các nội dung chính sau đây:

Tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P

Phần 1: Xây dựng lương theo vị trí – P1

 • Xem xét và tư vấn cơ cấu tổ chức của công ty.
 • Hệ thống chức danh của công ty
 • Phân tích mô tả công việc.
 • Xây dựng hệ thống tiêu chí theo vị trí công việc
 • Chấm chuẩn vị trí chức danh

 

Phần 2: Xây dựng hệ thống lương năng lực – P2

 • Xây dựng năng lực chung, năng lực cốt lõi, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn
 • Xây dựng khung năng lực, điểm chuẩn năng lực
 • Xây dựng điểm đánh giá năng lực
 • Đánh giá năng lực cho tất cả quản lý, nhân viên toàn công ty
 • Áp dụng hệ thống phần mềm đánh giá năng lực

 

Phần 3: Xây dựng hệ thống lương hiệu quả – P3

 • Xây dựng mục tiêu chiến lược công ty, phòng ban.
 • Xây dựng mục tiêu nhân viên
 • Thiết lập bảng KPI cá nhân
 • Xây dựng lương (thưởng) hiệu quả hàng tháng / quý / năm.

 

Phần 4: Xây dựng hệ thống khung, bậc lương

 • Thiết kế hệ thống khung, bậc lương toàn công ty.
 • Xây dựng quy chế lương mới trình TGĐ ký ban hành.
 • Phỏng vấn nhân sự chuẩn bị cho việc xếp bậc lương.

 

Phần 5: Triển khai áp dụng hệ thống lương 3P

 • Xếp bậc lương cho các cá nhân
 • Lập bảng tính minh họa cho sử dụng quỹ lương và quy chế lương
 • Hoàn thiện quy chế lương
 • Lập phương án chuyển đổi sang hệ thống lương mới.

 

Thông tin liên hệ:

BrainMark Consulting & Training

A member of BrainGroup

596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP HCM, Việt Nam

Hotline: 0909 363 363

Email: consulting@brainmark.vn


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Liên hệ