BrainMark > Danh sách dự án > Thời trang Cino

Thời trang Cino

Cấu trúc lại công ty hay nhất là khi đang tăng trưởng vì sau đỉnh sẽ là đáy, tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng làm được chuyện này, vì chúng ta thường hay ngủ quên trên chiến thắng. Hiểu rõ sự cần thiết của việc này, vừa qua, thời trang cao cấp Cino đã cùng hợp tác với BrainMark để thực hiện mục tiêu chuyên nghiệp hoá trong tổ chức và phát triển kinh doanh.

Dịch vụ tư vấn BrainMark đã cung cấp:

  • Xây dựng cơ cấu tổ chức;
  • Mô tả công việc;
  • Xây dựng hệ thống BSC – KPI;
  • Hệ thống đánh giá năng lực;
  • Xây dựng hệ thống lương 3P;
  • Xây dựng văn hoá doanh nghiệp;
  • Hệ thống quản lý;
  • Xây dựng chiến lược kinh doanh;
  • Xây dựng chiến lược và chính sách phân phối;
  • Định vị và phát triển thương hiệu.

 

Dự án đã hoàn thành và đạt được những mục tiêu đã đề ra, giúp Cino tạo nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp cùng định hướng phát triển kinh doanh rõ ràng, tăng lợi thế cạnh tranh. Chương trình đào tạo khép lại, tạo tiền đề cho những dự án đầy tiền năng mới được hợp tác giữa BrainMark và Cino.