BrainMark > Dịch vụ tư vấn > Tư vấn Hệ thống Đánh giá Năng lực

Tư vấn Hệ thống Đánh giá Năng lực

Tư vấn

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

BrainMark tư vấn cho các doanh nghiệp xây dựng Khung chuẩn năng lực, định chuẩn chức danh nhằm xây dựng hệ thống lương 3P, chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Quá trình xây dựng khung năng lực của BrainMark được triển khai theo các bước cụ thể như sau:

Tư vấn Hệ Thống Đánh Giá Năng Lực

Bước 1. Xác định mục đích đề án

 1. Xác định rõ mục đích đề án xây dựng khung năng lực
 2. Thống nhất với Lãnh đạo công ty về mục đích của dự án
 3. Đề xuất thành lập Ban Dự án Năng lực của Công ty.
 4. Xác định phương pháp hợp tác thực hiện đề án với đơn vị tư vấn.
 5. Thống nhất tiến độ dự án.

Phần này BrainMark chọn mức độ sử dụng của doanh nghiệp nhằm thiết kế các bảng biểu cho phù hợp với mục đích ứng dụng sau này.

Bước 2.  Chuẩn hóa hệ thống các chức danh

 1. Xem xét cơ cấu tổ chức
 2. Xem xét hệ thống chức danh toàn công ty
 3. Xem xét hệ thống chức danh cần xây dựng khung năng lực
 4. Xem xét mô tả công việc của từng chức danh.
 5. Đề nghị soạn lập bổ sung mô tả công việc cho chuẩn và đồng nhất.

Phần này BrainMark phân tích và xác định được năng lực nào là cần thiết và giúp người thực hiện công việc trở nên nỗ lực và tích cực hơn. Chuẩn bị cho quá trình xác định những năng lực cần có.

Bước 3.  Xây dựng từ điển năng lực

 1. Xây dựng từ điển năng lực quản lý,
 2. Xây dựng từ điển năng lực chuyên môn,
 3. Xây dựng từ điển năng lực bổ trợ
 4. Xây dựng từ điển năng lực chung
 5. Xây dựng và định nghĩa chuẩn năng lực

Phần này quan trọng, BrainMark xây dựng từ điển vừa mang tính khoa học vừa mang tính ứng dụng cho riêng doanh nghiệp

 Bước 4.  Xây dựng khung năng lực cho từng vị trí

 1. Sắp xếp các vị trí theo nhóm quản lý, không quản lý
 2. Xác định cấp độ năng lực cho từng vị trí chức danh.
 3. Xác định mức độ quan trọng của từng năng lực cho từng chức danh
 4. Xác định điểm chuẩn năng lực cho từng vị trí.
 5. Đánh giá thử nghiệp (domo test)

Phần này BrainMark triển khai nhằm xác định mỗi công việc trong doanh nghiệp đều gắn với một năng lực nhất định và các cấp độ yêu cầu tương ứng.

 Bước 5.  Đánh giá năng lực từng cá nhân

 1. Xây dựng phương pháp và công cụ đánh giá năng lực (bài test, phỏng vấn…).
 2. Triển khai đánh giá năng lực cá nhân.
 3. Cập nhật số liệu lên phần mềm đánh giá năng lực.
 4. Phần mềm đánh giá năng lực phân tích năng lực để chuẩn bị báo cáo
 5. Báo cáo kết quả đánh giá năng lực đối với từng cá nhân.

Phần này BrainMark sẽ cho thấy kết quả khoảng cách năng lực, chênh lệch giữa cấp độ yêu cầu và cấp độ đạt được của mỗi cá nhân sau khi được đánh giá.

Bước 6.  Đề xuất đào tạo và chính sách nhân sự liên quan

 1. Đề xuất chương trình phát triển nguồn nhân lực
 2. Đề xuất đội ngũ kế thừa, chương trình thăng tiến, lãnh đạo tiềm năng
 3. Đề xuất nhóm các chương trình đào tạo phù hợp cho từng nhóm cán bộ nhân viên.
 4. Đề xuất các chính sách nhân sự có liên quan.
 5. Đề xuất lương năng lực.

Phần này BrainMark xây dựng các chương trình phát triển năng lực cụ thể cho mỗi cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp để giúp họ đạt được cấp độ năng lực hiệu quả cũng như thực hiện lộ trình công danh đã đặt ra. Đồng thời khuyến khich, thúc đẩy sự quan tâm của các nhà quản lý và bản thân nhân viên.

—————————————————————————————-

Thông tin liên hệ:

BrainMark Consulting & Training

A member of BrainGroup

596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP HCM, Việt Nam

Hotline: 0909 363 363

Email: consulting@brainmark.vn

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU