BrainMark > Dịch vụ tư vấn > Tư vấn Xây dựng Kế hoạch kinh doanh – AOP

Tư vấn Xây dựng Kế hoạch kinh doanh – AOP

Tư vấn

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH HÀNG NĂM – AOP (ANNUAL OPERATING PLAN)

Vào những tháng cuối năm, hầu hết các tập đoàn, công ty đều dành thời gian cho việc lập Kế hoạch kinh doanh hàng năm (AOP – Annual Operating Plan), đây là công việc quan trọng nhằm định hướng mục tiêu, chiến lược thực hiện, kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách… cho năm kinh doanh tiếp theo.

BrainMark là công ty đã tư vấn cho hàng trăm doanh nghiệp lớn, nhỏ tại Việt Nam hoàn thiện AOP trong những năm qua. Chúng tôi cử chuyên gia tư vấn cùng ngồi làm việc với Ban Lãnh Đạo Công ty và từng Trưởng phòng ban nhằm hoạch định kế hoạch khả thi, thực tế dựa trên năng lực và nguồn lực hiện có của doanh nghiệp.

Những sai lầm thường gặp ở các doanh nghiệp hiện nay:

 • Không có mục tiêu hoạt động rõ ràng cho công ty, từng phòng ban và từng nhân viên
 • Không có chiến lược cụ thể cho từng năm kinh doanh
 • Không có kế hoạch hành động cụ thể cho từng phòng ban
 • Không có kế hoạch ngân sách và kiểm soát ngân sách
 • Các phòng ban làm việc rời rạc không phối hợp tốt vì mục tiêu chung.
 • Sếp không có chương trình kiểm soát để đưa ra những quyết định kịp thời.
 • Không đánh giá được hiệu qủa làm việc của từng phòng ban và từng nhân viên

Ý nghĩa của việc thực hiện AOP 

 • Đảm bảo tất cả các Phòng / Ban thuộc Công ty thực hiện được AOP hàng năm.
 • Đảm bảo Công ty có hệ thống AOP để sử dụng lâu dài.
 • Nhằm giúp Trưởng Phòng / Ban điều hành tốt công việc bằng kế hoạch.
 • Nhằm giúp Công ty kiểm soát hiệu quả hoạt động của từng Phòng / Ban

 

Nội dung tư vấn của BrainMark 

1. Khảo sát hiện trạng về kế hoạch kinh doanh

 • Phỏng vấn Chủ tịch HĐQT
 • Phỏng vấn Ban Điều Hành Công ty

2. Huấn luyện về AOP cho Công ty và các Phòng / Ban

 • Huấn luyện chung về khái niệm và phương pháp lập AOP
 • Huấn luyện cách sử dụng form biểu AOP

3. Xây dựng mục tiêu năm cho Công ty và các Phòng / Ban

 • Xây dựng quy trình lập kế hoạch cho Công ty và các Phòng / Ban.
 • Cùng Ban Giám Đốc Công ty xây dựng mục tiêu công ty
 • Cùng triển khai mục tiêu của Công ty cho từng Phòng / Ban
 • Cùng tham gia các buổi trình bày mục tiêu của các Phòng / Ban cho Ban Tổng Giám đốc.

4. Hướng dẫn chi tiết cho cấp quản lý lập mục tiêu theo BSC

 • Hướng dẫn các phòng ban phối hợp trong việc xây dựng AOP
 • Hướng dẫn các phòng xây dựng mục tiêu theo BSC
 • Kỹ năng sử dụng form biểu mẫu do BrainMark cung cấp.
 • Hướng dẫn cách thức xây dựng số liệu và báo cáo số liệu.

5. Hướng dẫn chi tiết cho cấp quản lý lập OGSM

 • Hướng dẫn xây dựng mục tiêu cho từng Phòng / Ban từ mục tiêu công ty.
 • Xây dựng các giải pháp thực hiện mục tiêu.
 • Xây dựng cách thức đo lường các mục tiêu trong kinh doanh.

6. Hướng dẫn chi tiết cho cấp quản lý Xây dựng kế hoạch hành động

 • Xây dựng chương trình hành động.
 • Xây dựng định biên nhân sự
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo
 • Xây dựng quỹ lương trong công ty.

7. Hướng dẫn chi tiết cho cấp quản lý Xây dựng kế hoạch ngân sách

 • Phân tích chi phí trong từng Phòng / Ban (phối hợp Phòng Tài chính)
 • Xây dựng kế hoạch ngân sách cho từng Phòng / Ban
 • Xây dựng chương trình kiểm soát ngân sách cho từng Phòng / Ban.

8. Tổ chức trình bày AOP trước Ban Tổng Giám đốc Công ty

 • Huấn luyện các trình bày AOP cho từng Phòng / Ban
 • Tổ chức cho các Phòng / Ban trình bày AOP cho Ban TGĐ

9. Huấn luyện Ban Kiểm Soát đánh giá hiệu quả AOP

 • Xây dựng quy chế kiểm soát định kỳ và đột xuất.
 • Huấn luyện Ban kiểm soát về kiểm soát hiệu quả.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn AOP, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

———————————————–

BrainMark Consulting & Training

A member of BrainGroup

596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam

Hotline: 0909 363 363

Email: consulting@brainmark.vn

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Liên hệ