BrainMark > Dịch vụ tư vấn > Tư vấn Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Theo Tiêu Chuẩn ISO

Tư vấn Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Theo Tiêu Chuẩn ISO

Tư vấn

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO TIÊU CHUẨN ISO

BrainMark là đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO cho các doanh nghiệp tại Việt Nam tạo tiền đề cho phát triển bền vững và cải tiến liên tục. các tiêu chuẩn ISO thường được các doanh nghiệp tại Việt Nam ưu tiên lựa chọn đánh giá:

 • ISO 9001:2015 – Quality Management Systems (QMS) – Hệ thống quản lý chất lượng;

 • ISO 14001:2015 – Environmental Management Systems (EMS) – Hệ thống quản lý môi trường;

 • ISO 45001:2018 – Occupational Health and Safety Management Systems (OH&S) – Hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp;

 • Và một số tiêu chuẩn ISO khác.

Ý nghĩa khi áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO:

 1. Xây dựng hệ thống quản lý phát triển bền vững trên nền tảng nguyên lý Deming P.D.C.A;

 2. Cải thiện hiệu quả quản lý, nâng cao năng suất, giảm thiểu phế phẩm và chi phí phát sinh không cần thiết;

 3. Quản lý chặt chẽ quá trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến liên tục công việc;

 4. Đấp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng của khách hàng, nâng cao lợi thế, uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Các bước thực hiện tư vấn:

 1. Khảo sát thực trạng doanh nghiệp:

 • Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO mà Quý khách hàng lựa chọn;

 • Tham mưu tổ chức quản lý cho HĐQT và BTGĐ;

 • Xem xét hệ thống tài liệu và công tác tổ chức quản lý hệ thống hiện hành;

 • Hướng dẫn quản lý cấp trung xây dựng tài liệu hệ thống cho từng phòng ban;

Đây là bước đầu làm cơ sở xây dựng hệ thống tài liệu và công tác quản lý cho từng phòng ban và toàn Công ty. Sau khi được triển khai, Quý khách hàng sẽ có những so sánh giữa hệ thống quản lý hiện tại (nếu có) với hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO được Quý khách hàng lựa chọn.

 1. Đào tạo nhận thức tiêu chuẩn ISO và đánh giá nội bộ:

 • Đào tạo cho toàn bộ các cấp quản lý và nhân viên về tiêu chuẩn ISO được Quý khách hàng lựa chọn;

 • Đào tạo đánh giá nội bộ.

Sau khi được đào tạo, Quý khách hàng sẽ có nhận thức và tư duy hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO đã lựa chọn.

Tư vấn Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Theo Tiêu Chuẩn ISO

 1. Rà soát và triển khai hệ thống quản lý:

 • Xây dựng Chính sách quản lý theo tiêu chuẩn;

 • Hỗ trợ xây dựng tài liệu hệ thống theo tiêu chuẩn;

 • Hỗ trợ ban hành và áp dụng tài liệu hệ thống theo tiêu chuẩn;

Đây là phần quan trọng nhất, xây dựng toàn bộ hệ thống quản lý hoàn thiện theo tiêu chuẩn ISO đã được lựa chọn.

 1. Tổ chức đánh giá nội bộ và xem xét của Lãnh đạo:

 • Xây dựng kế hoạch và công tác đánh giá nội bộ;

 • Hỗ trợ triển khai đánh giá nội bộ;

 • Hỗ trợ xem xét quá trình triển khai hệ thống quản lý của Lãnh đạo.

 • Hỗ trợ sửa đổi, bổ sung, rà soát tài liệu hệ thống quản lý.

Sau khi đã tổ chức đánh giá, BrainMark sẽ hỗ trợ Quý khách hàng công tác đánh giá hệ thống theo tiêu chuẩn do Tổ chức đánh giá bất kỳ được Quý khách hàng lựa chọn.

 1. Hỗ trợ đánh giá tiêu chuẩn:

 • Hỗ trợ rà soát hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác đánh giá;

 • Hỗ trợ thực hiện quá trình đánh giá;

 • Hỗ trợ thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến.

BrainMark là đơn vị tư vấn hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO dựa trên tiêu chí đơn giản hoá thủ tục, quy trình và nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam được Quý khách hàng ngày càng tín nhiệm.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây để được hỗ trợ tư vấn:

———————————————–

BrainMark Consulting & Training

A member of BrainGroup

596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam

Hotline: 0909 363 363

Email: consulting@brainmark.vn

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU