BrainMark > Dịch vụ tư vấn > Tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC – KPI

Tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC – KPI

Tư vấn

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BSC-KPI

BrainMark là đơn vị chuyên tư vấn xây dựng hệ thống BSC – KPI cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Đến nay BrainMark đã tư vấn cho hơn 568 doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả dự án BSC-KPI. Ý nghĩa và các bước BrainMark triển khai tư vấn hệ thống BSC – KPI được thực hiện như sau:

Ý nghĩa khi áp dụng hệ thống BSC – KPI của BrainMark:

 1. Là công cụ đánh giá hiệu quả công việc
 2. Là phương pháp ghi nhận năng lực của từng nhân viên
 3. Là hệ thống giúp nhân viên tự cải tiến công việc
 4. Là phương pháp để doanh nghiệp tưởng thưởng cho CBNV
 5. Là phương pháp mang lại niềm vui cho CBNV khi làm việc tại doanh nghiệp.

Các bước thực hiện tư vấn

 1. Xác định mục tiêu theo chiến lược và kế hoạch kinh doanh
  • Hướng dẫn xây dựng mục tiêu chiến lược theo Balanced Scorecard
  • Cố vấn các mục tiêu cho HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc
  • Xem xét cơ cấu tổ chức công ty và hệ thống chức năng.
  • Hướng dẫn Quản lý cấp trung xây dựng mục tiêu cho từng phòng ban
  • Hướng dẫn cách thức phân bổ chỉ tiêu cho cá nhân từng nhân viên
 
Đây là phần mở đầu làm cơ sở cho việc đo lường hiệu quả làm việc của từng cá nhân, phòng ban và toàn công ty. Sau khi phần này được triển khai, công ty sẽ có hệ thống mục tiêu hoàn chỉnh theo SMART, vừa giúp thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân, phòng ban trong việc thực hiện mục tiêu công ty.
 

 2. Xác định tiêu chí chủ yếu dành cho KPI cá nhân

 • Xây dựng các tiêu chí về phẩm chất, thái độ, hành vi
 • Xây dựng thang điểm dành cho KPI cá nhân
 • Xây dựng và đề xuất tỷ lệ (trọng số) theo nhóm tiêu chí
Hoàn tất phần này, công ty sẽ có định hướng đánh giá KPI hàng tháng dành cho nhân viên, qua đó, Phòng Nhân sự sẽ có sở sở để phối hợp với các Trưởng phòng ban thực hiện công tác đánh giá sau này.
 
3. Xây dựng hệ thống đánh giá BSC – KPI
 • Xây dựng bảng BSC – KPI cho công ty
 • Xây dựng bảng BSC – KPI cho phòng ban
 • Xây dựng bảng KPIs cho cá nhân nhân viên hàng tháng
Đây là phần quan trọng nhất, xây dựng hệ thống đánh giá cho từng phòng ban. Xác định cách thức đo lường, xác định chuẩn trọng số, mục tiêu cho  cấp Công ty, phòng ban và nhân viên. Sau khi phần này được triển khai, công ty sẽ có hệ thống đánh giá hoàn chỉnh, có các form biểu mẫu để thực hiện đánh giá.
 
4. Huấn luyện triển khai thực hiện
 • Huấn luyện đội ngũ Quản lý và nhân viên tiềm năng về BSC – KPI
 • Huấn luyện các Cấp Quản lý công ty thực hiện đánh giá theo hệ thống
 • Huấn luyện phòng Nhân sự phối hợp các trưởng phòng đánh giá KPI cho từng nhân viên hàng tháng.
Phần này được triển khai trước, trong và sau quá trình tư vấn nhằm giúp cho doanh nghiệp rõ phương pháp xây dựng, đánh giá. Sau khi BrainMark chuyển giao doanh nghiệp hoàn toàn phát triển mở rộng và kiểm soát quá trình vận hành hệ thống hiệu quả. 
 
5. Kết quả đạt được sau khi BrainMark triển khai hệ thống BSC – KPI
 • Quý công ty sở hữu phương pháp và quản trị dễ dàng hệ thống BSC – KPI để sử dụng lâu dài.
 • Quý công ty sẽ có phương pháp xác lập mục tiêu từ Công ty đến nhân viên.
 • Toàn thể CBNV công ty sẽ hiểu rõ và đồng lòng thực hiện mục tiêu chung của công ty.
 • Công ty sẽ có hệ thống đánh giá hiệu qủa công việc đến từng phòng ban và nhân viên.
 • Tạo cho công ty tư duy mới và ý thức trách nhiệm cao, chủ động triển khai công việc.

 

Sau khi triển khai hệ thống các cấp quản lý phòng ban sẽ thấy rõ những điều cần cải tiến, những vị trí cần thay đổi hoặc có giải pháp hỗ trợ kịp thời để từng cá nhân phát triển hoàn thiện bản thân mình.

xay-dung-he-thong-kpis

BrainMark là công ty dẫn đầu tại Việt Nam về tư vấn BSC – KPI theo tiêu chí đơn giản và hiệu quả được khách hàng ngày càng tín nhiệm. Chúng tôi đã tư vấn xây dựng hệ thống kpi cho hơn 568 tại Việt Nam, chúng tôi sẽ cung cấp phần mềm để doanh nghiệp sử dụng theo đúng phương pháp chuẩn nhất của thế giới.

Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây để được hỗ trợ tư vấn:

———————————————–

BrainMark Consulting & Training

A member of BrainGroup

596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP HCM, Việt Nam

Hotline: 0909 363 363

Email: consulting@brainmark.vn


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

 

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU