BrainMark > Danh sách dự án > Công ty TNHH MTV Xây dựng & Kinh doanh Nhà Phú Nhuận

Công ty TNHH MTV Xây dựng & Kinh doanh Nhà Phú Nhuận

Công ty  MTV Xây dựng & Kinh doanh Nhà Phú Nhuận với kinh nghiệm gần 40 năm hoạt động, trải qua nhiều biến động của thị trường, công ty vẫn vững bước hòa nhập, phát triển và có được nhiều thành quả trên thương trường.

 Hoạt động kinh doanh chính của Công ty: Xây dựng công trình dân dụng, xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, khu dân cư, thi công san lấp mặt bằng, xây dựng cầu đường, Kinh doanh cho thuê nhà ở, văn phòng, tư vấn thiết kế và tư vấn đầu tư, tư vấn pháp lý về nhà đất, kinh doanh Vật liệu xây dựng.

Các dịch vụ BrainMark cung cấp:

  • Tư vấn Xây dựng Cơ cấu tổ chức 
  • Tư vấn Xây dựng Hệ thống quản lý
  • Tư vấn Xây dựng Hệ thống đánh giá năng lực
  • Tư vấn Xây dựng Hệ thống lương 3P
  • Tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC-KPI