BrainMark > Danh sách dự án > Bao bì giấy Đồng Tiến

Bao bì giấy Đồng Tiến

Với gần 20 năm kinh nghiệm, Công ty TNHH Giấy & Bao bì Đồng Tiến là một trong những công ty đi đầu trong việc sản xuất và tái chế giấy tại Việt Nam. 

Dịch vụ tư vấn BrainMark đã cung cấp:

  • Xây dựng Cơ cấu tổ chức;
  • Xây dựng Mô tả công việc;
  • Xây dựng Hệ thống BSC – KPI;
  • Hệ thống đánh giá năng lực;
  • Xây dựng cấu trúc công ty;
  • Hệ thống quản lý.

 

Vượt hơn sự mong đợi của lãnh đạo Công ty Đồng Tiến, chúng tôi mang đến những dự án thành công và giải quyết được những khó khăn, giảm áp lực Ban lãnh đạo Công ty đang gặp phải trong việc xây dựng lại các hệ thống trong tổ chức của mình.

Liên hệ