BrainMark > Danh sách dự án > SADECO

SADECO

Nhằm giúp công ty có thể định hướng các mục tiêu, hành động theo tầm nhìn và chiến  lược đã định để từ đó có thể giúp Ban Tổng Giám Đốc đưa ra được những chiến lược chi tiết và cụ thể xuống từng nhân viên, Sadeco đã tin tưởng mời BrainMark là đơn vị tư vấn đồng hành tại Công ty.

Dịch vụ BrainMark đã cung cấp:

  • Tư vấn Hệ thống BSC – KPI;
  • Tư vấn Hệ thống lương 3P.

 

Sau buổi tư vấn BrainMark cũng đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía Công ty Sadeco. Với cách chia sẻ nhiệt tình kết hợp cùng kinh nghiệm thực tế trong quá trình tư vấn cho nhiều công ty của những chuyên gia lâu năm BrainMark đã phần nào giúp Sadeco giải tỏa những thắc mắc, khó khăn trước khi bắt tay triển khai và có nhận thức đúng hơn về công cụ BSC – KPI, lương 3P.