BrainMark > Danh sách dự án > BITEX

BITEX

BITEX tiên phong về nhập khẩu và phân phối máy tính Casio vào thị trường Việt Nam, là đối tác duy nhất của Casio đủ năng lực kỹ thuật để  bảo hành, bảo trì và giám định máy tính casio thật giả.

Dịch vụ BrainMark tư vấn cung cấp:

  • Xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2019 – AOP;
  • Xây dựng Hệ thống BSC – KPI.

 

Trải qua hơn 35 năm không ngừng đổi mới và phát triển, BITEX đang bắt đầu một chặng đường mới với nhiều mục tiêu lớn, đột phá vượt trội. Hiện BITEX đang rất tích cực triển khai các nội dung trên với sự hỗ trợ từ các chuyên gia tư vấn của BrainMark nhằm hướng đến sự phát triển bền vững và đạt nhiều thành tựu lớn hơn trong tương lai.

Liên hệ