BrainMark > Danh sách dự án > TPL Shipping

TPL Shipping

Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải biển TRƯỜNG PHÁT LỘC (TPL Shipping JSC) là một công ty vận tải biển quốc tế thành lập từ năm 2009 có đội tàu hóa chất và LPG khai thác tuyến Viễn Đông, Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung Đông.

Dịch vụ tư vấn BrainMark đã cung cấp:

  • Xây dựng Hệ thống BSC – KPI;
  • Tư vấn Chiến lược thương hiệu.
  • Thiết kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu

Hiện nay TPL Shipping ngày càng khẳng định thương hiệu của mình trong ngành vận tải tại thị trường nội địa cũng như quốc tế, ngoài ra, TPL Shipping cũng đã hoàn thành việc xây dựng và đang áp dụng rất hiệu quả hệ thống BSC – KPI để đánh giá hiệu quả công việc, giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn và tích cực hơn.