BrainMark > Danh sách dự án > Công ty CP Bao Bì Nhựa Tân Tiến

Công ty CP Bao Bì Nhựa Tân Tiến

Công ty Cổ phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp và dịch vụ về bao bì nhựa.
Cùng với các khoản đầu tư, cải tiến và tinh thần thử thách không ngừng để mang đến khách hàng các giải pháp bao bì nhựa tốt hơn, Tân Tiến đang dần định hướng trở thành Công ty bao bì nhựa dẫn đầu trên thị trường.
 
Dịch vụ tư vấn BrainMark đã cung cấp: 
– Tái cấu trúc doanh nghiệp
– Xây dựng cơ cấu tổ chức
– Xây dựng hệ thống đánh giá BSC – KPI;
– Hệ thống thang bảng lương;
– Hệ thống định giá chức danh;
– Hệ thống bảng mô tả công việc;
– Xây dựng chính sách bán hàng;
– Xây dựng chiến lược Marketing thương hiệu.
– Xây dựng chiến lược kinh doanh
 
Thông qua dự án, BrainMark đã giải quyết được những khó khăn, áp lực của Ban lãnh đạo Công ty Tân Tiến đang gặp phải trong việc hệ thống  của mình. Từ những chuyên gia của BrainMark, chúng tôi mang đến cho Tân Tiến một sự hài lòng từ dịch vụ đã cung cấp.
Liên hệ