BrainMark > Danh sách dự án > Phước Hoà Fico

Phước Hoà Fico

Công ty Cổ phần Phước Hoà Fico trực thuộc Tổng Công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – Fico. Các sản phẩm chính của Công ty bao gồm: Đá ốp lát, Đá bó vỉa hè, Đá thủ công mỹ nghệ, Đá khối, Đá xây dựng các loại (đá 1×2, đá 0x4, đá 4×6…), Bột tràng thạch, Cát xây dựng, Cát nhân tạo…

Dịch vụ BrainMark đã cung cấp:

  • Tư vấn kế hoạch kinh doanh năm – AOP;
  • Đào tạo thực hiện & xây dựng kế hoạch kinh doanh.

 

Hiện Phước Hoà Fico đang rát tích cực triển khai các nội dung trên với sự hỗ trợ từ BrainMark nhằm định hướng hoạt động cho toàn công ty, chuẩn hoá hơn các công việc và định hướng tương lai.

Liên hệ