BrainMark > Danh sách dự án > Đạm Cà Mau

Đạm Cà Mau

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) – Công ty trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVCFC được đánh giá là rất thành công của Tập đoàn Dầu khí VN tại cực Nam tổ quốc. Với mục tiêu kinh doanh: Giữ vững tại các thị trường mục tiêu và mở rộng thị phần tại các thị trường khác trong và ngoài nước, PVCFC đã mời BrainMark hợp tác huấn luyện cho các cán bộ nhân viên làm việc tại đây.

Dịch vụ BrainMark đã cung cấp:

  • Phương pháp quản lý bán hàng;
  • Kỹ năng đàm phán;
  • Chiến lược phát triển thị trường.

 

Tính đến cuối năm 2017, doanh thu PVCFC đạt gần 4.260 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Thành quả này do sự cố gắng không ngừng của Ban lãnh đạo và đội ngũ kinh doanh của Công ty, cùng phối hợp hiệu quả các chiến lược BrainMark đã tư vấn và đào tạo.