BrainMark > Danh sách dự án > Sở công thương Vĩnh Long

Sở công thương Vĩnh Long

Trong kế hoạch hỗ trợ thương hiệu, nâng cao cạnh tranh và phát triển kinh doanh sản phẩm tại địa phương, vừa qua Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long đã hợp tác cùng BrainMark để thực hiện triển khai các dự án cho Bún Ba Khánh, Bột mì Đại Nam, Cam sành Tam Bình, Bưởi Năm Roi, Gốm đỏ Vĩnh Long, …

Dịch vụ BrainMark đã cung cấp:

  • Tư vấn định vị và chiến lược thương hiệu;
  • Tư vấn kế hoạch marketing;
  • Tư vấn và truyền thông.

Các sản phẩm đã có mặt tại khắp các thị trường trong nước và quốc tế. Có thể hỗ trợ cho sự phát triển thương hiệu địa phương nâng tầm thương hiệu và phát triển mạnh hơn là niềm vinh dự của BrainMark.

Liên hệ