BrainMark > Danh sách dự án > Standard Chem & Pharm

Standard Chem & Pharm

Standard Chem & Pharm là một trong những nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu của Đài Loan. Standard Chem. & Pharm. có hai nhà máy đạt tiêu chuẩn PIC/S GMP và FDA Mỹ. Với mục tiêu nâng cao hơn nữa khả năng và năng lực làm việc cho đội ngũ trình dược viên tại Việt Nam, Công ty Standard Chem & Pharm đã mời BrainMark đồng hành huấn luyện cho các Trình dược viên tại Công ty.

Dịch vụ đào tạo BrainMark đã cung cấp:

  • Kỹ năng quản lý kinh doanh;
  • Kỹ năng bán hàng;
  • Chính sách Phân phối.

 

Qua những buổi đào tạo sôi động, áp dụng phương pháp “đào tạo thực tiễn”, BrainMark đã nhận được những phản hồi tốt từ Standard Chem & Pharm. Thành công của chương trình đã mở ra những cơ hội hợp tác mới của hai bên trong tương lai.

Liên hệ