BrainMark > Danh sách dự án > Nippon Paint

Nippon Paint

Telemarketing được đánh giá là một công cụ quan trọng trong việc kinh doanh. Thông qua công cụ này thông điệp sản phẩm tập trung hơn, giảm thiểu sự lãng phí do tương tác không đúng đối tượng tiềm năng,thu thập thông tin, thu thập phản hồi, tạo ra những cơ hội bán hàng hoặc bán hàng bằng điện thoại. Telemarketing trong mọi giai đoạn biến động của thị trường luôn là công cụ hữu hiệu để người bán hàng tiếp cận khách hàng tiềm năng của mình.

BrainMark đã hoàn thành Dự án đào tạo: Nâng cao Kỹ năng Telesales và Telemarketing cho đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp dành cho công ty Sơn Nippon Vietnam.

Dịch vụ đào tạo BrainMark đã cung cấp:

 • Kỹ thuật telemarketing:
  Điện thoại ảnh hưởng đến giao tiếp như thế nào?
  Định hướng và kiểm soát cuộc gọi;
  Kỹ năng để đạt nhiều cơ hội kinh doanh hơn;
  Xác định nhu cầu của khách hàng;
  Phát triển mối quan hệ và quá trình xử lý giao dịch;
  Giao tiếp tự tin về khả năng giúp đỡ khách hàng;
  Đạt được hợp đồng, bán được hàng hóa (dịch vụ).
 • Kỹ năng xử lý cuộc gọi:
  Kiểm soát cuộc gọi hiểu quả để quản lý thời lượng và số lượng cuộc gọi;
  Giảm thiểu các cuộc gọi lại;
  Xây dựng dữ liệu bán hàng;
  Phán đoán sự từ chối và cách chinh phục.

Rất nhiều thông điệp của Nippon được giảng viên nghiên cứu và đưa vào thực hành tại chương trình với những tình huống đóng giả giữa giảng viên và học viên. Hướng dẫn những nguyên tắc và kỹ năng ứng dụng chuyên nghiệp trước khi thực hành cuộc gọi, và những chia sẻ, bổ sung, điều chỉnh cách xử lý tình huống cũa mỗi học viên sau mỗi cuộc gọi của giảng viên đã làm cho học viên thực sự tập trung và hứng thú. Với rất nhiều tình huống, được đối thoại với nhiều nhân vật khách hàng, đối tác, …chương trình đào tạo đã thực sự mang lại những trải nghiệm mới cho học viên.

Liên hệ