BrainMark > Danh sách dự án > Xe máy Savina

Xe máy Savina

Savina nhằm phát triển thương hiệu Savina lên tầm cao mới và giới thiệu thành công nhãn hiệu Liitle Cup ra thị trường Việt Nam, Công ty tập đoàn Savina đã ký hợp tác tư vấn với BrainMark, mục đích triển khai các chương trình tư vấn marketing, và triển khai các hoạt động marketing, trade marketing và phát triển thương hiệu Savina.
 
Dịch vụ tư vấn BrainMark đã cung cấp: 
– Nghiên cứu thị trường;
– Tư vấn xây dựng chiến lược phân phối sản phẩm và marketing cho dòng xe Litle Cup;
– Đào tạo, huấn luyện đội ngũ kinh doanh, marketing.
 
Hiện chúng tôi đã hoàn thành thành công dự án và nhận được phản hồi tốt từ Savina với doanh thu tăng trưởng vượt bật, tăng 25% doanh thu như đã cam kết.
 
 
Liên hệ