BrainMark > Tin tức sự kiện > Tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC – KPI tại Công ty Cổ phần Thuận Hải

Tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC – KPI tại Công ty Cổ phần Thuận Hải

Tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC – KPI

tại Công ty CP Thuận Hải

Công ty Cổ phần Thuận Hải là một công ty chuyên cung cấp giải pháp năng lượng hàng đầu Việt Nam. Với kinh nghiệm trong việc xây dựng, vận hành hệ thống lò hơi và cung cấp nhiên liệu đốt, Thuận Hải đang rất thành công và phát triển rất mạnh và tăng trưởng bền vững.

Với những kế hoạch phát triển đa ngành trong tương lai, Thuận Hải đang từng bước xây dựng lại bộ máy quản lý với sự hỗ trợ của Công ty tư vấn BrainMark.

Dịch vụ BrainMark đã cung cấp:

  • Xây dựng hệ thống BSC – KPI
  • Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp

Trong kế hoạch sắp tới, Công ty CP Thuận Hải đang từng bước mở rộng và nâng cao năng lực đội ngũ, xây dựng vững  chắc nền móng để tăng trưởng nhanh và mạnh hơn trong tương lai.

-BrainMark Team-

Liên hệ