BrainMark > Tin tức sự kiện > Tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC – KPI tại Công ty Ricons

Tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC – KPI tại Công ty Ricons

Tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC – KPI

tại Công ty Ricons

Với mục tiêu nâng cao năng lực đội ngũ và tăng hiệu quả công việc, Công ty Ricons mời BrainMark tư vấn Xây dựng hệ thống đánh giá BSC – KPI.

Trong quá trình tư vấn xây dựng BSC – KPI cho Ricons, BrainMark đã triển khai các nội dung sau:

  • Xây dựng hệ thống BSC – KPI;
  • Xây dựng hệ thống KPI cá nhân;
  • Huấn luyện triển khai thực hiện;
  • Đánh giá cấp chứng nhận hoàn tất hệ thống.

Hiện Ricons đã hoàn thành việc xây dựng và đang áp dụng rất hiệu quả hệ thống KPI để đánh giá hiệu quả công việc, giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn và tích cực hơn.

 

-BrainMark team-