BrainMark > Tin tức sự kiện > Tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC – KPI tại HTV

Tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC – KPI tại HTV

Tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC – KPI tại HTV

Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) là kênh truyền hình lớn thứ hai cả nước, với thông tin đa đạng và độ phủ sóng rộng khắp. Trải qua hơn 4 thập kỉ, HTV là thương hiệu uy tín của hàng triệu gia đình Việt Nam.
Trong quá trình phát triển của mình, HTV đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Hiện tại, HTV phối hợp với Công ty tư vấn BrainMark xây dựng hệ thống BSC – KPI nhằm đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên, hướng đến các mục tiêu tăng trưởng và phát triển của Đài.

Dịch vụ BrainMark đã cung cấp:
• Xây dựng hệ thống BSC – KPI
• Xây dựng hệ thống KPI cá nhân
• Huấn luyện triển khai thực hiện
• Đánh giá cấp chứng nhận hoàn tất hệ thống

-BrainMark Team-