BrainMark > Tin tức sự kiện > Tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC – KPI, lương 3P tại Công ty Hạo Phương

Tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC – KPI, lương 3P tại Công ty Hạo Phương

Tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC – KPI, lương 3P tại Công ty Hạo Phương

Với mục tiêu giúp Công ty Hạo Phương hiểu rõ được vai trò, lợi ích mà Hệ thống BSC – KPI và lương 3P mang đến cho từng tổ chức, cá nhân và cách để triển khai thực hiện hệ thống này, BrainMark đã có những buổi tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC – KPI, lương 3P tại trụ sở Công ty Hạo Phương.

Buổi Tư vấn tại trụ sở Công ty Hạo phương

Nội dung Tư vấn bao gồm:

Phần 1: Xây dựng hệ thống BSC – KPIs

  • Xây dựng hệ thống đánh giá BSC – KPIs
  • Xây dựng hệ thống KPI cá nhân
  • Huấn luyện triển khai thực hiện
  • Đánh giá cấp chứng nhận hoàn tất hệ thống

 

Phần 2: Xây dựng hệ thống lương 3P

  • Xây dựng hệ thống định chuẩn chức danh
  • Xây dựng lương 3P cho Công ty

 

Sau buổi tư vấn từ những chuyên gia đầy kinh nghiệm của BrainMark, chúng tôi đã nhận được những phản hồi tích cực từ Ban Lãnh đạo Công ty Hạo Phương cũng như tháo gỡ được những vướng mắc, khó khăn đang gặp phải của Công ty. Buổi tư vấn cũng giúp Công ty Hạo Phương có nhận thức đúng hơn về công cụ trong BSC – KPI và lương 3P, giải tỏa được những áp lực trước khi bắt tay triển khai.  

– BrainMark team –

Liên hệ