BrainMark > Tin tức sự kiện > Tư vấn Kế hoạch kinh doanh hàng năm – AOP tại Tổng Công ty Xây dựng FICO

Tư vấn Kế hoạch kinh doanh hàng năm – AOP tại Tổng Công ty Xây dựng FICO

Tư vấn Kế hoạch kinh doanh hàng năm – AOP

tại Tổng Công ty Xây dựng FICO

Ngày 03/10/2018, BrainMark hân hạnh là đơn vị tư vấn cho Tổng công ty Xây dựng FICO. Chúng tôi đã có buổi giới thiệu triển khai áp dụng phương pháp lập, đánh giá kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm AOP (Annual Operating Plan) cho Ban lãnh đạo Tổng Công ty và Ban Tổng Giám đốc 15 Công ty thành viên.

Ông Nguyễn Ngọc Bền – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Fico phát biểu khai mạc

Fico tiền thân là Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1, thuộc Bộ Xây dựng. Ngành nghề chính của Fico là hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, khai thác khoảng sản, đầu tư kinh doanh BĐS với tổng doanh thu hàng năm đạt khoảng 5000 tỷ đồng.

Ông Hồ Đình Thuần – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Fico

Kế hoạch kinh doanh được xem như là nền móng bắt đầu cho mọi hoạt động của công ty trong năm. Nó là một công cụ có ý nghĩa đáng kể cho quá trình phát triển của công ty. Chương trình là hoạt động đầu tiên của dự án Tư vấn Xây dựng kế hoạch hàng năm AOP của BrainMark dành cho Tổng Công ty Fico và các công ty thành viên. 

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tân – Giám đốc Chiến lược Công ty BrainMark

Với hơn 3 giờ làm việc, qua các phần chia sẻ của BrainMark và các đóng góp ý kiến của ban Lãnh đạo, ban Tổng Giám đốc các công ty thành viên, chương trình diễn ra thành công ngoài mong đợi với hơn 90% thành viên đồng thuận triển khai.

Không chỉ triển khai AOP tại Tổng Công ty, BrainMark sẽ tiếp tục triển khai AOP cho các công ty thành viên của Fico, dự án hứa hẹn một Fico hoàn toàn mới với sự tăng trưởng trong doanh thu và sự chuyên nghiệp hoá trong công tác quản trị của cả Tập đoàn. 

 

-BrainMark team-