BrainMark > Tin tức sự kiện > Tư vấn Xây dựng Kế hoạch kinh doanh – AOP tại Anh Khuê Sài Gòn

Tư vấn Xây dựng Kế hoạch kinh doanh – AOP tại Anh Khuê Sài Gòn

Tư vấn Xây dựng Kế hoạch kinh doanh – AOP

tại Anh Khuê Sài Gòn

Tiếp tục một dự án mới của mùa AOP, ngày 22/10/2018 BraiMark khởi động thêm dự án tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh năm cho Công ty Anh Khuê Sài Gòn.

Với hơn 70 cửa hàng và 300 đại lý trải dài khắp các tỉnh thành trong cả nước, Công ty TNHH Anh Khuê Sài Gòn là nhà phân phối chính thức và duy nhất đồng hồ CASIO tại thị trường Việt Nam.

Để khởi động cho dự án, BrainMark triển khai đào tạo AOP cho hơn 50 cán bộ nhân viên của Anh Khuê Sài Gòn. Từ buổi đào tạo, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai tư vấn kết hợp hướng dẫn chi tiết O.G.S.M cho từng phòng ban của Công ty để mỗi phòng ban đều có thể tự xây dựng nên 1 kế hoạch theo mục tiêu thống nhất của Ban lãnh đạo Công ty, ngoài ra, để có 1 kế hoạch hoàn hảo, BrainMark sẽ hướng dẫn Công ty thiết lập các tiêu chí đánh giá và phương pháp ước lượng ngân sách và kế hoạch hành động phù hợp thực tế.

-BrainMark team-