BrainMark > Tin tức sự kiện > Tư vấn Xây dựng Kế hoạch kinh doanh hàng năm AOP tại BITEX

Tư vấn Xây dựng Kế hoạch kinh doanh hàng năm AOP tại BITEX

Tư vấn Xây dựng Kế hoạch kinh doanh hàng năm AOP

tại BITEX

Kế hoạch kinh doanh cho năm mới luôn câu chuyện không của riêng bất kỳ công ty nào trong thời gian này. Ngày 25/10/2018 BrainMark khởi động dự án tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh năm cho Công ty Bitex.

Bitex tiên phong về nhập khẩu và phân phối máy tính Casio vào thị trường Việt Nam, là đối tác duy nhất của Casio đủ năng lực kỹ thuật để  bảo hành, bảo trì và giám định máy tính casio thật giả..

Trải qua hơn 35 năm không ngừng đổi mới và phát triển, Bitex đang bắt đầu một chặng đường mới với nhiều mục tiêu lớn, đột phá vượt trội. Hiện Bitex đang rất tích cực triển khai các nội dung trên với sự hỗ trợ từ các chuyên gia tư vấn của BrainMark nhằm hướng đến sự phát triển bền vững và đạt nhiều thành tựu lớn hơn trong tương lai.

-BrainMark team-