BrainMark > Danh sách dự án > Công ty CP phát triển Bất động sản Filmore

Công ty CP phát triển Bất động sản Filmore

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, Công ty CP phát triển Bất động sản Filmore luôn hướng đến sự chuyên nghiệp và hiệu quả công việc, hướng đến những sản phẩm cao cấp và có dấu ấn riêng.

Các dịch vụ BrainMark cung cấp:

  • Tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức
  • Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý
Liên hệ