BrainMark > Tin tức sự kiện > BRAINMARK ĐỒNG HÀNH CÙNG TẬP ĐOÀN TÂN LONG KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

BRAINMARK ĐỒNG HÀNH CÙNG TẬP ĐOÀN TÂN LONG KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Ngày 20/11/2023, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long, Thành phố Thủ Đức, đã diễn ra buổi khởi động Dự án Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho Tập đoàn Tân Long, với sự đồng hành của BrainMark Vietnam.


Đại diện Tập đoàn Tân Long, gồm có:

 • Ông Trương Sỹ Bá – Chủ tịch Hội đồng Quản trị 
 • Bà Bùi Hương Giang – Phó Tổng Giám đốc 
 • Bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Phó Tổng Giám đốc 
 • Bà Hồ Bích Ngọc – Phó Tổng Giám đốc 
 • Bà Lưu Thị Hồng Yến – Phó Tổng Giám đốc 
 • Ông Bùi Quang Huy – Phó Tổng Giám đốc 
 • Cùng các Anh/ Chị thuộc Ban Giám đốc Ngành và Giám đốc chức năng

Về phía BrainMark Vietnam, có sự tham dự của:

 • Ông David Tan Nguyen – Giám đốc chiến lược 
 • Bà Huỳnh Thị Ngọc Trâm – Ban dự án 
 • Bà Huỳnh Ngọc Thanh – Ban dự án 
 • Bà Nguyễn Ngọc Kim Trinh – TP. Dịch vụ Khách hàng 
 • Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – CV.DVKH

Thành lập năm 2000, với tầm nhìn trở thành tập đoàn dẫn đầu về Nông nghiệp Xanh – Sạch – Phát triển bền vững, Tân Long Group không ngừng đầu tư về kỹ thuật, công nghệ và đặc biệt là con người. Lực lượng nhân sự hơn 2.500 nhân viên làm việc tại các công ty thành viên, chi nhánh trong và nước ngoài đã chứng minh cho sự đoàn kết của con người Tân Long. Đặt mục tiêu phát triển sâu rộng hơn nữa, Tập đoàn quyết định cần tạo một bước chuyển cho Văn hóa của Doanh nghiệp, chuyên nghiệp và linh hoạt hơn trong thời đại mới.


Tại buổi khởi động, ông Trương Sỹ Bá – Chủ tịch HĐQT – chia sẻ: “Không phải trước giờ công ty không có Văn hóa, nhưng Văn hóa chưa rõ nét. Tân Long Group phát triển theo giá trị cốt lõi 5T: Tâm, Tầm, Tín, Trí và Tốc. Chúng ta cần chuyển hóa các giá trị cốt lõi này khiến nó càng rõ nét trong con người của Tân Long Group.”

Đồng quan điểm của ông Trương Sĩ Bá, ThS. David Tan Nguyen khẳng định Văn hóa doanh nghiệp rất quan trọng, đặc biệt với các doanh nghiệp lớn. Vì đó là yếu tố chi phối hầu hết mọi tư duy, tinh thần, đạo đức của doanh nghiệp. Các công ty phát triển lớn mạnh đều có nền văn hóa doanh nghiệp vững chắc. 

Tại đây, ông cũng đề ra các bước cụ thể cần làm để xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp cho Tân Long Group. Điều đó không nên thể hiện trên bảng nội quy công ty mà phải bắt nguồn từ chính hệ tư tưởng của Ban lãnh đạo. Đó chính là bước khởi đầu mà BrainMark thực hiện, là việc tìm hiểu, phỏng vấn quan điểm của các cấp lãnh đạo trong công ty. 

Chúc cho Tân Long Group cùng BrainMark Vietnam triển khai Văn hóa Doanh nghiệp thành công. Và đáp ứng đúng mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc công bằng, chuyên nghiệp, khuyến khích sự đam mê và cống hiến nhằm mang lại hạnh phúc cho mọi thành viên của Tân Long Group.

BrainMark Vietnam.