BrainMark > Tin tức sự kiện > BRAINMARK KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN TƯ VẤN CHO TDC

BRAINMARK KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN TƯ VẤN CHO TDC

BRAINMARK KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN TƯ VẤN CHO TDC

Ngày13/11/2019, hợp đồng tư vấn cho Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC) đã được BrainMark chính thức khởi động. Theo đó, BrainMark sẽ tư vấn cho TDC về 5 nội dung: xây dựng cơ cấu tổ chức& mô tả công việc,xây dựng hệ thống quản lý, xây dựng hệ thống đánh giá năng lực, xây dựng hệ thống BSC- KPI và xây dựng hệ thống lương 3P.

Ngay trong buổi họp khởi động dự án, BrainMark đã tiến hành huấn luyện về BSC-KPIs cho ban giám đốc và trưởng các phòng ban của TDC. Theo ông Nguyễn Thanh Tân – Giám đốc Chiến lược BrainMark, đây là bước đầu tiên, vô cùng quan trọng, đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của một dự án tư vấn. Tại buổi huấn luyện này, gần 30 nhân sự chủ chốt của TDC đã được cập nhật những kiến thức cơ bản, mấu chốt về KPI; cách thức xây dựng và triển khai KPI; những lỗi cần tránh khi ứng dụng KPI…

Sau buổi huấn luyện, các chuyên viên tư vấn của BrainMark sẽ làm việc với Tổng giám đốc TDC để tìm hiểu chi tiết về thực trạng Công ty và mong muốn của Ban lãnh đạo. Từ đó, BrainMark sẽ tiến hành xây dựng cơ cấu tổ chức và soạn lập bảng mô tả công việc cho từng vị trí, chức danh, đề xuất cơ cấu tổ chức công ty tối ưu, xây dựng cơ cấu tổ chức từng phòng ban, xây dựng quy định, thiết lập quy trình hoạt động cho cấp công ty và từng phòng ban, xây dựng từ điển năng lực, tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí, xây dựng hệ thống khung,bậc lương…

Phát biểu tại cuộc họp triển khai dự án, ông Đoàn Văn Thuận – Tổng giám đốc TDC nhấn mạnh, tái cấu trúc là nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong giai đoạn hiện nay. Ông tin tưởng vào kinh nghiệm tư vấn của BrainMark và kỳ vọng dự án sẽ hoàn tất vào cuối tháng 3/2020 để có thể ứng dụng vào 1/4/2020 – cột mốc kỷ niệm 18 năm thành lập TDC. 

TDC hoạt động trong 4 lĩnh vực chính: kinh doanh bất động sản, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng. Với 4 Công ty thành viên, hiện TDC có gần 400 nhân sự, đã và đang triển khai hơn 50 dự án.

Team BrainMark

Liên hệ