BrainMark > Tin tức sự kiện > BrainMark Tư Vấn Cấu Trúc Kinh Doanh Cho Tổng Công Ty May Việt Tiến

BrainMark Tư Vấn Cấu Trúc Kinh Doanh Cho Tổng Công Ty May Việt Tiến

BrainMark Tư vấn cấu trúc kinh doanh

cho Tổng Công ty May Việt Tiến

Ngày 5/6/2019 tại Tổng Công ty May Việt Tiến, Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Chiến lược, đại diện BrainMark đã xác nhận hồ trợ tư vấn cấu trúc kinh doanh cho Tổng Công ty May Việt Tiến.

Theo đó, BrainMark sẽ tư vấn cho Việt Tiến các nội dung: chuẩn hoá cơ cấu tổ chức, xây dựng hệ thống quản lý chuẩn mực theo tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng các hệ thống BSC-KPI, lương 3P, năng lực vào vận hành hệ thống kinh doanh.

Với mong muốn hỗ trợ khối kinh doanh nội địa của Việt Tiến vận hành hiệu quả, đạt tiêu chuẩn quốc tế, BrainMark cam kết triển khai hệ thống chất lượng tiêu chuẩn quốc tế với những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Nhiều năm qua Việt Tiến là một trong những công ty hàng đầu trong ngành dệt may Việt Nam. “Chúng tôi tin rằng, với hệ thống vận hành kinh doanh theo tiêu chuẩn quốc tế được triến khai đồng bộ, Việt Tiến sẽ phát triển mạnh hơn trong thời gian tới” – ông Nguyễn Tân chia sẻ.

Hợp đồng tư vấn này dự kiến được BrainMark thực hiện trong vòng 4 tháng, bắt đầu từ 17/6/2019

– BrainMark team-

Liên hệ