BrainMark > Tin tức sự kiện > BRAINMARK TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC TỔNG THỂ CHO VIỆT AN GROUP

BRAINMARK TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC TỔNG THỂ CHO VIỆT AN GROUP

BRAINMARK TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC TỔNG THỂ CHO VIỆT AN GROUP

Ngày 20/07/2020, BrainMark đã chính thức khởi động dự án Tư vấn tái cấu trúc tổng thể cho Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Việt An.

Theo đó, BrainMark sẽ đồng hành với Việt An để triển khai các dịch vụ tư vấn sau: Xây dựng cơ cấu tổ chức và mô tả công việc, Xây dựng Hệ thống BSC-KPIs, Hệ thống Đánh giá Năng lực, Hệ thống Lương 3P, Hệ thống Quản lý, Văn hóa Doanh nghiệp và Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh hàng năm (AOP).

Trong buổi họp khởi động dự án tư vấn, lãnh đạo 2 bên đã thống nhất tiến độ thực hiện, thống nhất phương pháp phối hợp, xác định đầu mối tiếp nhận thông tin, danh sách các tài liệu Việt An cần chuẩn bị để BrainMark tìm hiểu hiện trạng.

Sau khi nghiên cứu tài liệu (cơ cấu tổ chức hiện tại, danh sách chức danh, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi…), các chuyên viên tư vấn của BrainMark sẽ chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, danh sách chức danh của Việt An và bắt tay xây dựng chức năng nhiệm vụ các phòng ban và mô tả công việc cho từng vị trí chức danh.

Tiếp theo, các công việc còn lại sẽ được tiến hành đồng thời. Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tân – Giám đốc Chiến lược của BrainMark cho biết, tổng thời gian dự kiến cho toàn dự án là 6 tháng.

Việt An thành lập năm 2010, chuyên hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường và cung cấp các giải pháp xử lý nước thải, khí thải…

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Nguyễn Hoài Thi kỳ vọng, sau đợt tái cấu trúc tổng thể này, Việt An sẽ bước sang một tầm cao mới, sớm góp mặt trong Top doanh nghiệp 1.000 tỷ của Việt Nam.

Team BrainMark

Liên hệ