BrainMark > Tin tức sự kiện > BRAINMARK TƯ VẤN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BRAINBOS CHO PHONG PHÚ

BRAINMARK TƯ VẤN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BRAINBOS CHO PHONG PHÚ

BRAINMARK TƯ VẤN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BRAINBOS CHO PHONG PHÚ

Ngày 06/04/2021, BrainMark đã chính thức khởi động dự án Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả, ứng dụng mô hình BrainBOS cho Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú.

Theo đó, BrainMark sẽ đồng hành với Phong Phú để triển khai các dịch vụ tư vấn: xây dựng Cấu trúc doanh nghiệp (BrainCRS), xây dựng Hệ thống BSC-KPIs (BrainKPI), xây dựng Hệ thống Đánh giá Năng lực (BrainCOM), xây dựng Hệ thống Lương 3P (Brain3PS) và xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp (BrainCOC).

Trong buổi họp khởi động dự án, lãnh đạo 2 bên đã thống nhất tiến độ thực hiện, phương pháp phối hợp, đầu mối tiếp nhận thông tin trong suốt quá trình hợp tác.    

Sau khi nghiên cứu tài liệu, cơ cấu hiện tại của Phong Phú, BrainMark sẽ tiến hành phân tích chuỗi giá trị của doanh nghiệp, xây dựng ngôi nhà quản trị, chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, danh sách chức danh và bắt tay xây dựng chức năng nhiệm vụ các phòng ban và mô tả công việc cho từng vị trí chức danh.

Khi chức năng nhiệm vụ của các phòng ban hoàn thiện cũng là lúc BrainMark triển khai đồng thời các hạng mục tư vấn đã cam kết.  

Dự kiến toàn bộ khối lượng công việc sẽ hoàn thành sau 6 tháng triển khai.   

Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú là đơn vị hàng đầu trong ngành dệt may Việt Nam, không ngừng đổi mới, tận dụng những ưu thế của thị trường và nguồn lực hiện có để phát triển bền vững. 

Team BrainMark