BrainMark > Tin tức sự kiện > Đào tạo Kỹ năng Giám sát Bán hàng và Teamwork tại Công ty Dầu cá Châu Á

Đào tạo Kỹ năng Giám sát Bán hàng và Teamwork tại Công ty Dầu cá Châu Á

Đào tạo Kỹ năng Giám sát Bán hàng và Teamwork

tại Công ty Dầu cá Châu Á

Vai trò của Giám sát Bán hàng rất quan trọng trong kinh doanh vì họ chính là người xây dựng và chỉ huy đội ngũ kinh doanh ngoài thị trường. Đồng thời, họ cũng chính là người giữ vai trò trọng yếu trong việc phát huy lợi thế cạnh tranh của công ty, nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh doanh tại các cửa hàng hoặc các nhà phân phối mà họ được phân công phụ trách.                                                      

Buổi đào tạo tại Công ty Dầu cá Châu Á

Chính vì thế mà trong kinh doanh, dù là kinh doanh hàng tiêu dùng hay hàng công nghiệp, dù là sản xuất hay dịch vụ thì đội ngũ Giám Sát Bán Hàng vẫn thường được xem là biểu trưng cho “sức mạnh”, “sức chiến đấu” của doanh nghiệp. Cũng chính vì thế việc phát triển năng lực cho đội ngũ giám sát bán hàng vẫn luôn là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm và ưu tiên nhiều nhất.

Nhằm góp phần nâng cao kỹ năng chuyên môn của đội ngũ Giám sát bán hàng, vừa qua BrainMark đã có buổi đào tạo về “Kỹ năng giám sát bán hàng và TeamWork” tại Công ty Dầu cá Châu Á. 
Buổi đào tạo không chỉ cung cấp cho các anh em Giám sát Bán hàng những kiến thức và kỹ năng cần thiết mà còn cho họ trải nghiệm kiến thức thông qua những trò chơi đồng đội. 
BrainMark tin rằng sau chương trình đào tạo các Giám sát Bán hàng tại Công ty Dầu cá Châu Á có thể vận dụng kiến thức ngay vào công việc của mình một cách hiệu quả.

-BrainMark team-

Liên hệ