BrainMark > Tin tức sự kiện > Tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC – KPI tại Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn

Tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC – KPI tại Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn

Tư vấn Xây dựng Hệ thống BSC – KPI

tại Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn

Là đơn vị dẫn đầu tại Việt Nam hiện nay về tư vấn thiết Lập và vận Hành Hệ Thống BSC – KPI cho nhiều doanh nghiệp trên khắp cả nước, vừa qua, BrainMark đã phối hợp cùng Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) tổ chức buổi tư vấn và đào tạo về hệ thống BSC – KPI cho các phòng ban, hướng dẫn triển khai ứng dụng hệ thống BSC – KPI vào thực tế doanh nghiệp.

Buổi Tư vấn tại Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn

Đến với những buổi tư vấn và đào tạo của các chuyên gia BrainMark là các quản lý cấp cao của tất cả phòng ban cùng sự tham gia của ban lãnh đạo Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn.

Buổi Tư vấn tại Công ty CP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn

Dự án đã kết thúc thành công tốt đẹp với 100% nhân sự của Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn tham gia tư vấn và đào tạo vận hành hệ thống BSC – KPI hiệu quả. Đây cũng là tiền đề cho dự án hợp tác tư vấn tiếp theo của Brainmark tại SAIGONTEL.

-BrainMark team-