BrainMark > Tin tức sự kiện > Đào tạo Phương pháp quản lý bán hàng hiệu quả cho ngành Xây dựng

Đào tạo Phương pháp quản lý bán hàng hiệu quả cho ngành Xây dựng

Đào tạo Phương pháp quản lý bán hàng hiệu quả cho ngành Xây dựng

Cũng như các ngành kinh tế khác, hiện nay, ngành Xây dựng phải đối diện với những khó khăn chung như biến động giá, mặt bằng lãi suất ngân hàng khá cao… ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành.
Các nhà quản lý bán hàng của các doanh nghiệp ngành này cũng đang đối diện với nhiều khó khăn cho kết quả doanh thu, tình hình thu hồi công nợ, … cho những tháng cuối năm này.
Nhằm mang đến những phương pháp quản lý bán hàng thực tiễn và cách thức phát triển khách hàng mới cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Vừa qua, BrainMark Consulting & Training kết hợp với BMG International Education tổ chức chương trình đào tạo: “PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ BÁN HÀNG HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP VẬT LIỆU XÂY DỰNG”.

Chương trình lần này có sự góp mặt giảng dạy của giảng viên: Thạc sĩ Trần Đình Dũng đã có 14 năm kinh nghiệm đào tạo tại các tập đoàn lớn về Bán Hàng, Marketing, quản Trị, Dịch vụ khách hàng và kỹ năng đàm phán.
Ông không chỉ là một diễn giả, ông còn là một người huấn luyện về giao tiếp và kinh doanh tuyệt vời lấy nền tảng từ Lãnh đạo và quản lý trong các tập đoàn lớn, một trong những yếu tố tạo nên chương trình đào tạo của ông là khả năng chia sẻ kinh nghiệm thực tế liên quan đến chủ đề đào tạo.

Liên hệ