BrainMark > Tin tức sự kiện > SAPON TIẾP TỤC ỨNG DỤNG 3 CÔNG CỤ BRAINBOS VÀO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

SAPON TIẾP TỤC ỨNG DỤNG 3 CÔNG CỤ BRAINBOS VÀO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Ngày 15/03/2024,đã diễn ra buổi làm việc đầu tiên trong Dự án Tư vấn chiến lược về Cơ cấu tổ chức, Hệ thống đánh giá KPI và Lương 3P do BrainMark Vietnam thực hiện với Tập đoàn SAPON.

Công ty TNHH Tập đoàn SAPON được thành lập vào năm 2004, là đơn vị chuyên nghiên cứu và sản xuất tăm bông vệ sinh tai, cùng các mặt hàng tiêu dùng phục vụ vệ sinh cá nhân, phục vụ sinh hoạt trong gia đình và vật tư cho ngành y tế. Sau thời gian hợp tác với BrainMark Vietnam thực hiện Kế hoạch vận hành kinh doanh hàng năm (AOP) và các hoạt động đào tạo in-house, Ban giám đốc SAPON đã tin tưởng và tiếp tục chọn ứng dụng bộ công cụ của BrainBOS.

Lần này, trong buổi làm việc đầu tiên, các chuyên gia của BrainMark sẽ tư vấn cho SAPON về các công việc chính, bao gồm:

– Rà soát cấu trúc doanh nghiệp

– Rà soát mục tiêu KPI cấp công ty, cấp Phòng/Ban

– Huấn luyện đào tạo phương pháp xây dựng Hệ thống Lương 3P

Sau đó, các hạng mục quan trọng sẽ lần lượt được phân công triển khai theo lộ trình thống nhất giữa hai bên.

Về Tư vấn Cấu trúc Doanh nghiệp, BrainMark sẽ hỗ trợ công ty xây dựng cơ cấu tổ chức, viết mô tả chức năng, mô tả công việc. Tiếp theo, để xây dựng hệ thống BSC-KPI, các chuyên viên tư vấn của BrainMark sẽ tìm hiểu thực trạng, thảo luận trực tiếp với ban lãnh đạo Công ty và các phòng ban để xác định mục tiêu của SAPON, xác định tiêu chí chủ yếu dành cho KPI cá nhân, xây dựng tiêu chí đánh giá KPI, hướng dẫn triển khai thực hiện…

Về Lương 3P, sau khi phân tích hệ thống lương hiện tại, SAPON sẽ được hướng dẫn thiết lập và dần chuyển đổi sang hệ thống Lương 3P.  Lương 3P được BrainMark tư vấn xây dựng theo hệ thống quốc tế và được áp dụng chuẩn mực tại Việt Nam: P1 – Position – Lương theo vị trí P2 – Person – Lương theo năng lực. P3 – Performance – Lương theo hiệu quả. Mục tiêu sau dự án này sẽ là SAPON sẽ có hệ thống lương chuyên nghiệp, từ đó trả lương công bằng và xứng đáng cho mỗi nhân viên trong công ty phát huy hết khả năng của mình.

Với nỗ lực và quyết tâm hai bên, BrainMark Vietnam tin chắc rằng Dự án sẽ diễn ra đúng tiến độ và mang đến thành công cho Tập đoàn SAPON. 

BrainMark Vietnam.