BrainMark > Tin tức sự kiện > BRAINMARK CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN TƯ VẤN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BRAINBOS CHO BIDIPHAR

BRAINMARK CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN TƯ VẤN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BRAINBOS CHO BIDIPHAR

BRAINMARK CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN TƯ VẤN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BRAINBOS CHO BIDIPHAR

Ngày 30/10/2021, BrainMark đồng hành cùng Công ty CP Dược – Trang Thiết bị Y tế Bình Định (BidiPhar) để triển khai các dịch vụ tư vấn Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh hàng năm (BrainAOP).

Trong buổi họp khởi động dự án, với sự tham dự của Bà Phạm Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc,  các thành viên Hội đồng Quản trị và toàn thể cán bộ quản lý Bidiphar. Theo đó lãnh đạo hai bên đã thống nhất tiến độ thực hiện các hạng mục, phương pháp phối hợp, đầu mối tiếp nhận thông tin trong suốt quá trình hợp tác. 

Ngay sau khi khởi động dự án, ông Nguyễn Thanh Tân – Giám đốc chiến lược BrainMark đã trực tiếp hướng dẫn Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ quản lý của Bidiphar về cách thức lập và triển khai BrainAOP với các bước: Xác định mục tiêu năm; Xây dựng giải pháp thực hiện bằng OGSM; Xây dựng kế hoạch hành động cho từng phòng ban; Xây dựng định biên nhân sự, đào tạo và quỹ lương; Xây dựng kế hoạch ngân sách; Phối hợp các phòng ban thực hiện AOP; Trình bày kế hoạch trước Ban giám đốc và Triển khai thực hiện.

 

Tiếp theo đó, dưới sự hướng dẫn và đồng hành của Ban tư vấn BrainMark, các cấp quản lý của Bidiphar sẽ cùng ngồi lại thực hành triển khai xây dựng mục tiêu và chiến lược hành động cho công ty cũng như phòng ban chức năng, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh để chuẩn bị sẵn sàng bước vào năm tài chính mới của công ty và chinh phục mục tiêu kinh doanh những năm tiếp theo.

Song song với việc triển khai hạng mục xây dựng BrainAOP, Ban tư vấn BrainMark cũng đồng thời triển khai nghiên cứu tài liệu, cơ cấu hiện tại của Bidiphar để tiến hành phân tích chuỗi giá trị của doanh nghiệp, xây dựng ngôi nhà quản trị, chuẩn hóa cơ cấu tổ chức, danh sách chức danh và bắt tay xây dựng chức năng nhiệm vụ các phòng ban và mô tả công việc cho từng vị trí chức danh.

Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) được thành lập từ năm 1980. Bidiphar tự hào là Công ty Dược phẩm Việt Nam có những bước tiến vững chắc và luôn đi đầu trong việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong công tác quản lý, sản xuất và kinh doanh theo các tiêu chuẩn quốc tế.

 

BrainMark VietNam

Liên hệ