BrainMark > Tin tức sự kiện > BRAINMARK KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN TƯ VẤN LƯƠNG 3P CHO TST

BRAINMARK KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN TƯ VẤN LƯƠNG 3P CHO TST

BRAINMARK KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN TƯ VẤN LƯƠNG 3P CHO TST

Ngày 20/12/2019, BrainMark đã chính thức triển khai dự án tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch và Thương mại TST. 

Sau khi phân tích cơ cấu tổ chức công ty, phân tích chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, phân tích danh sách chức danh hiện có của TST và xem xét bảng mô tả công việc cho từng chức danh, Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tân – Giám đốc Chiến lược của BrainMark đã trực tiếp hướng dẫn Ban Lãnh đạo cùng các Trưởng phòng ban của TST xây dựng hệ thống định chuẩn chức danh gồm các bước sau: phân tích chuỗi giá trị Công ty, phân tích hệ số ngạch của từng nhóm vị trí công việc, xây dựng thang điểm định giá chức danh, thiết kế form biểu mẫu đánh giá từng chức danh.

Tiếp theo, các chuyên viên tư vấn của BrainMark sẽ tiến hành thiết kế hệ thống khung, bậc lương, phác thảo quy chế lương, xếp bậc lương, phỏng vấn nhân sự phục vụ cho việc xếp lương, lập bảng tính minh họa quỹ lương, hoàn thiện quỹ lương, lập phương án chuyển đổi sang hệ thống lương mới.

Hệ thống lương 3P được TST xây dựng nhằm ghi nhận khả năng đóng góp của mỗi nhân viên cho Công ty. Sau khi dự án tư vấn hoàn tất (dự kiến đầu tháng 2/2020), TST sẽ sở hữu hệ thống trả lương hiện đại và công bằng nhất hiện nay, dựa trên vị trí công việc, năng lực cá nhân và hiệu quả công việc.

Team BrainMark

Liên hệ