BrainMark > Tin tức sự kiện > Tư vấn Phát triển Kinh doanh tại Công ty Thăng Uy

Tư vấn Phát triển Kinh doanh tại Công ty Thăng Uy

Tư vấn Phát triển Kinh doanh tại Công ty Thăng Uy

Phát triển kinh doanh được xem như là vai trò quan trọng trong Công ty, nó quyết định tổ chức của bạn có thể duy trì hay không. Hiểu được vấn đề đó, vừa qua BrainMark đã có buổi tư vấn & đào tạo dành tại Công ty Thăng Uy. 

Buổi tư vấn tại Thăng Uy

Với những nội dung chia sẻ, BrainMark đã giúp Thăng Uy nắm được các bước quan trọng trong kinh doanh để từ đó hoàn thiện hơn kế hoạch phát triển kinh doanh của mình.

-BrainMark team-