BrainMark > Dịch vụ tư vấn > Tư vấn Thiết lập đội ngũ Kinh doanh – Tiếp thị

Tư vấn Thiết lập đội ngũ Kinh doanh – Tiếp thị

Tư vấn

Thiết lập Đội ngũ Kinh doanh – Tiếp thị

Trong quá trình tư vấn các dự án Sales & Marketing, BrainMark có nhận dịch vụ xây dựng phòng kinh doanh, tiếp thị, thiết lập đội ngũ. Các dịch vụ của BrainMark triển khai cho các doanh nghiệp như sau:

Các dịch vụ thiết lập phòng Sale & Marketing:

  1. Xây dựng chức năng Sales & Marketing
  2. Xây dựng cơ cấu tổ chức và mô tả công việc
  3. Định biên nhân sự phòng
  4. Xây dựng KPI Phòng Kinh doanh
  5. Tuyển dụng nhân sự
  6. Huấn luyện kiến thức công ty, kiến thức sản phẩm, kỹ năng thực hiện quy trình
  7. Giao chỉ tiêu kinh doanh, marketing
  8. Triển khai và giám sát công việc
  9. Đánh giá hiệu quả công việc

Các doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức lại phòng kinh doanh tiếp thị để đạt mục tiêu kinh doanh hoặc tổ chức phòng Kinh doanh, Tiếp thị mới vui lòng liên hệ với BrainMark để được tư vấn hỗ trợ:

———————————————–

BrainMark Consulting & Training

A member of BrainGroup

596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP HCM, Việt Nam

Hotline: 0909 363 363

Email: consulting@brainmark.vn

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU