BrainMark > Tin tức sự kiện > Đào tạo Phương pháp để mở rộng hệ thống học viên cho ngành Giáo dục

Đào tạo Phương pháp để mở rộng hệ thống học viên cho ngành Giáo dục

Đào tạo Phương pháp để mở rộng hệ thống học viên cho ngành Giáo dục

Nắm bắt được nhu cầu của các doanh nghiệp giáo dục trong những chương trình đào tạo: “Phương pháp Direct Marketing cho doanh nghiệp giáo dục” lần 1 và 2 tổ chức trong năm vừa qua. BrainMark nhận thấy, phát triển số lượng khách hàng, học viên mới luôn là vấn đề được quan tâm tại các trường học, công ty tư vấn đào tạo.

Làm sao để phát triển số lượng học viên? Làm thế nào để xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và quản lý đội ngũ hiệu quả? Kết hợp như thế nào giữa đội ngũ tư vấn và các bộ phận khác nhằm mang đến dịch vụ chăm sóc khách hàng tối ưu? là vấn đề mà nhà quản lý các trường, học viện, trung tâm đào tạo, trung tâm tư vấn hiện nay đang rất quan tâm.

Vừa qua, BrainMark Consulting & Training kết hợp với BMG International Education tổ chức chương trình đào tạo “PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN HỌC VIÊN VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG DÀNH CHO CẤP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP GIÁO DỤC”.

Khóa: “Phương pháp Direct Marketing cho DN Giáo Dục” lần 2 – Ngày 23/4/2011

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tân – Giám đốc Chiến lược Công ty BrainMark là diễn giả chính của chương trình lần này. Chương trình tập trung vào phương pháp phát triển khách hàng, mở rộng hệ thống học viên mới, phương pháp, chính sách quản lý phát triển đội ngũ tư vấn học viên hiệu quả, chuyên nghiệp. Bên cạnh đó việc quản lý phối hợp giữa bộ phận tư vấn và các bộ phận khác nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp, cũng được chú trọng tại chương trình.