BrainMark > Tin tức sự kiện > Đào tạo Kỹ năng lập kế hoạch dành cho cấp quản lý cho Saigon Food

Đào tạo Kỹ năng lập kế hoạch dành cho cấp quản lý cho Saigon Food

Đào tạo Kỹ năng lập kế hoạch dành cho cấp quản lý cho Saigon Food

Trong quá trình phát triển, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hoạt động và hiệu quả làm việc của doanh nghiệp. Trong đó, kỹ năng quản lý và định hướng mục tiêu cho chiến lược cho công ty của các cấp quản lý đóng vai trò quan trọng. Các cấp quản lý phải có kỹ năng tư duy và tự lập kế hoạch kinh doanh cho phòng ban, bên cạnh hỗ trợ nhân viên vượt lên chính mình, phát triển bản thân và phát triển doanh nghiệp một cách tích cực.

 

 

 

Ý thức được tầm quan trọng đó, BGĐ Cty CP Sài Gòn Food đã tin tưởng giao cho BrainMark Consulting & Training thực hiện hai chuyên đề đào tạo:

  • Kỹ năng lập kế hoạch dành cho cấp quản lý.
  • Tư duy và kỹ năng quản lý hiệu quả.

 

Với những nội dung được chia sẻ về cách quản lý hiệu quả cũng như lập kế hoạch kinh doanh, lập kế hoạch ngân sách cho cấp quản lý thông qua công cụ AOP, BSC-KPIs v.v…chương trình đào tạo đã giúp cấp quản lý nắm được các phương pháp và kỹ năng cốt lõi để trang bị thêm kiến thức và bài học bổ ích để phát triển theo mục tiêu mà BGĐ Cty CP Sài Gòn Food đặt ra trong thời gian tới

Liên hệ