BrainMark > Dịch vụ tư vấn > Tư vấn Chiến lược Nguồn Nhân lực

Tư vấn Chiến lược Nguồn Nhân lực

Tư vấn

CHIẾN LƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC

Vấn đề đau đầu muôn thuở của CEO là nhân sự của doanh nghiệp. Trong thời gian qua, BrainMark tư vấn cho rất nhiều các doanh nghiệp về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chúng tôi rút ra những lỗi thường gặp của doanh nghiệp như sau:

Những lỗi thường gặp của doanh nghiệp:

 1. Đội ngũ của doanh nghiệp thiếu năng lực làm việc
 2. Doanh nghiệp không hoạch định đội ngũ kế thừa
 3. Không có chương trình đánh giá năng lực hàng năm
 4. Không có lộ trình thăng tiến cho nhân viên
 5. Không có hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc của nhận viên
 6. Tuyển dụng không đúng năng lực đáp ứng vị trí cộng việc 
 7. Đào tạo không có kế hoạch phù hợp với năng lực từng người.
 8. Lương trả không theo năng lực và hiệu quả.

Ngày nay, muốn cạnh tranh thành công trên thị trường, doanh nghiệp cần nỗ lực thực hiện chiến lược quản trị nguồn nhân lực một cách hữu hiệu. Chỉ có như vậy mới giúp các doanh nghiệp tạo được lợi thế cạnh tranh trong quá trình phát triển.

BrainMark  là đơn vị tư vấn chiến lược nguồn nhân lực hàng đầu Việt Nam, đã tư vấn  cho nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước với các mô hình kinh doanh khác nhau.

Những dự án tư vấn BrainMark đã hỗ trợ các doanh nghiệp:

 1. Chiến lược tổng thể về phát triển nguồn nhân lực
 2. Xây dựng AOP của Nhân sự hàng năm
 3. Xây dựng hoàn chỉnh chương trình đội ngũ kế thừa
 4. Triển khai chương trình đánh giá năng lực 
 5. Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc
 6. Xây dựng kế hoạch đào tạo theo năng lực
 7. Định chuẩn chức danh và xây dựng lộ trình thăng tiến.

Tất cả các chương trình phát triển nguồn nhân lực mà BrainMark triển khai nhằm Ổn định và duy trì nguồn nhân lực hiện có, phát triển nguồn nhân lực. Hoàn thiện chính sách thu hút nguồn nhân lực. Các chính sách nhân sự hợp lý, năng động để có thể thu hút được nhiều nhân tài từ các nơi khác về phục vụ cho công ty.

Với tư cách là đơn vị đi đầu, đã tư vấn thành công và hiện nay đang tiếp tục hỗ trợ nhiều doanh nghiệp trong  nước, BrainMark tin tưởng có thể tư vấn và hỗ trợ thành công việc triển khai tư vấn nguồn nhân lực một cách khoa học và đạt hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp.

———————————————-

BrainMark Consulting & Training

A member of BrainGroup

596 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP HCM, Việt Nam

Hotline: 0909 363 363

Email: consulting@brainmark.vn

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU